top of page
STROKEBEELDMERKDONKERBLAUW-LAGE-RESOLUTIE.png

Privacy verklaring
02 Maart 2024

Dit is de privacyverklaring van Pilates & Yoga by Mies, gevestigd te Zwaanshoek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27316229, hierna te noemen: Pilates & Yoga by Mies. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze persoonlijke gegevens om. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Hebt u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: pilatesbymies@outlook.com
Pilates & Yoga by Mies bestaat uit 1 persoon genaamd: Mies de Goede (eigenaar)

Persoonsgegevens
Pilates & Yoga by Mies verwerkt je persoonsgegevens wanneer je een les bij ons volgt, een sessiekaart bij ons hebt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Indien van toepassing informatie betreffende fysieke klachten

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de gegevens verwerkt?
Pilates by Mies verwerkt de persoonsgegevens van onze leden voor de volgende doelen:
• Leden toegang verlenen tot de locatie
• Het afhandelen van de betaling
• Om leden te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Pilates by Mies kan rekening houden met eventuele fysieke klachten van de klant welke van invloed kunnen zijn op de training.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Pilates & Yoga by Mies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Pilates & Yoga by Mies te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Pilates & Yoga by Mies op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Pilates & Yoga by Mies deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Pilates by Mies hebben ontvangen, mits de gesloten overeenkomst vervolg kan hebben.

Beveiliging persoonsgegevens
Pilates & Yoga by Mies treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt Pilates & Yoga by Mies dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst in te schrijven dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. Dan dient de ouder/verzorger zorg te dragen voor het invullen van het inschrijfformulier.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Pilates & Yoga by Mies. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren.

Wijziging van het privacy beleid
Pilates & Yoga by Mies past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van de Privacyverklaring worden opgenomen. Pilates & Yoga by Mies raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Pilates & Yoga by Mies wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Mies de Goede
E-mail: pilatesbymies@outlook.com
Telefoonnummer: 06-21339700

bottom of page