top of page

Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Pilates & Yoga by Mies betreffende deelname aan groepslessen, privé-, duo-, trio- of small groepssessies, opleidingen, workshops, cursussen en andere vormen van opleiding. Op alle overeenkomsten tussen Pilates & Yoga by Mies en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, het melden van fysieke klachten en voor het op de hoogte blijven van wijzigingen. De Algemene Voorwaarden worden door een deelnemer geaccepteerd op het moment dat hij/zij een account heeft aangemaakt op Trainin.

Let op: Als deelnemer reserveer je een gegarandeerde plek. Eventuele afmeldingen dienen 8 uur van tevoren worden gemeld. Bij een te late annulering wordt de les volledig gerekend.

 

Aanmelden, inschrijfkosten, lidmaatschap, opzeggen en uitschrijven

Een deelnemer meldt zich aan via Trainin en maakt een eigen account aan. Zodra de deelnemer zich registreert, gaat hij/zij akkoord met zowel de algemene voorwaarden van Trainin als die van Pilates & Yoga by Mies

Naast de groepslessen, worden ook de privé-, duo- en trio-sessies, workshops, cursussen en opleidingen via Trainin gereserveerd en eventueel geannuleerd.

 

Abonnementen & Rittenkaarten

In de app zijn verschillende abonnementen te boeken. Het lid kiest wat bij hem/haar het beste past en is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuze. Als er, om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van de lessen, de workshop, de cursus of de opleiding, dan vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

Rittenkaarten hebben een vaste geldigheidsduur. Hier wordt niet van afgeweken. Een rittenkaart dien je in een keer te betalen. Het is niet mogelijk een rittenkaart in termijnen te betalen.

Ongebruikte credits van de rittenkaart vervallen indien de geldigheid van de kaart is verlopen.

 

Betalen, boeken, annuleren, inhalen, restitutie, pauzeren

Deelnemers kopen een pakket, boeken en annuleren hun lessen via Trainin.

De deelnemer annuleert bij verhindering of ziekte, altijd minimaal 8 uur van tevoren. Indien later vervalt de credit en wordt de les/sessie betaald. Bij tijdig afmelden wordt het bedrag van de les/sessie als tegoed bij je account bijgeschreven en kan later worden gebruik bij een volgende boeking.
Bij het annuleren van de les vanuit Pilates & Yoga by Mies zal het tegoed bij de deelnemer op het account worden bijgeschreven en kan dit voor een latere les of sessie gebruikt worden.

Restitutie van lesgeld voor geannuleerde/gemiste lessen, workshops, cursussen of opleidingen of anderszins is in geen enkel geval mogelijk. Het is niet mogelijk om uw rittenkaart te pauzeren of te verlengen. 

 

Aansprakelijkheid & eigen verantwoordelijkheid

Elke deelnemer dient de instructeur op de hoogte te stellen van zijn/haar gezondheidstoestand en van eventuele klachten. Als de deelnemer fysieke klachten heeft, of zwanger is, dient de deelnemer eerst zijn/haar (huis)arts te raadplegen alvorens aan de les deel te nemen. Het raadplegen van een arts is een eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Deelname aan alle activiteiten (lessen/workshops/cursussen/ opleidingen) geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Pilates & Yoga by Mies sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of letsel die is ontstaan tijdens of door de training. Het is nu eenmaal een feit dat elke sport of vorm van bewegen risico’s met zich meebrengen en de deelnemer is daar zelf voor verantwoordelijk. Pilates & Yoga by Mies is niet aansprakelijk voor het verliezen, beschadigen en/of zoek raken van uw eigendommen. Pilates & Yoga by Mies, en iedere medewerker die namens Pilates & Yoga by Mies handelt, heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen, indien deze het niet verantwoord vindt vanwege bepaalde fysieke of psychische klachten van de deelnemer. 

Pilates & Yoga by Mies, en iedere medewerker die namens Pilates & Yoga by Mies handelt, heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen, indien de deelnemer zich niet wellevend gedraagt naar andere deelnemer(s) of naar de instructeur/leiding of anderszins. Pilates & Yoga by Mies, en iedere medewerker die namens Pilates & Yoga by Mies handelt, kan ook een deelnemer het lidmaatschap ontnemen als het lid zich misdraagt of bijvoorbeeld herhaaldelijk zich niet aan de regels en de algemene voorwaarden houdt.

 

 

Aldus opgesteld door Pilates & Yoga by Mies: 

Mies de Goede

02 Maart 2024

bottom of page