top of page

Algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Pilates by Mies betreffende deelname aan groepslessen, privé-, duo-, trio- of small groepssessies, opleidingen, workshops, cursussen en andere vormen van opleiding. Op alle overeenkomsten tussen Pilates by Mies en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, het melden van fysieke klachten en voor het op de hoogte blijven van wijzigingen. De Algemene Voorwaarden worden door een deelnemer geaccepteerd op het moment dat hij/zij een account heeft aangemaakt op AppyBee.

Let op: Als deelnemer reserveer je een gegarandeerde plek. Eventuele afmeldingen dienen 24 uur van tevoren worden gemeld. Bij een te late annulering wordt de les volledig gerekend.

 

Aanmelden, inschrijfkosten, lidmaatschap, opzeggen en uitschrijven

Een deelnemer meldt zich aan via AppyBee en maakt een eigen account aan. Zodra de deelnemer zich registreert, gaat hij/zij akkoord met zowel de algemene voorwaarden van AppyBee als die van Pilates by Mies

Naast de groepslessen, worden ook de privé-, duo- en trio-sessies, workshops, cursussen en opleidingen via AppyBee gereserveerd en eventueel geannuleerd.

 

Abonnementen & Rittenkaarten

In de app zijn verschillende abonnementen te boeken. Het lid kiest wat bij hem/haar het beste past en is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuze. Als er, om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van de lessen, de workshop, de cursus of de opleiding, dan vindt er geen restitutie van de contributie plaats.

Rittenkaarten hebben een vaste geldigheidsduur. Hier wordt niet van afgeweken. Een rittenkaart dien je in een keer te betalen. Het is niet mogelijk een rittenkaart in termijnen te betalen.

Ongebruikte credits van de rittenkaart vervallen indien de geldigheid van de kaart is verlopen.

 

Betalen, boeken, annuleren, inhalen, restitutie, pauzeren

Deelnemers kopen een pakket, boeken en annuleren hun lessen via AppyBee.

De deelnemer annuleert bij verhindering of ziekte, altijd minimaal 24 uur van tevoren. Indien later vervalt de credit en wordt de les/sessie betaald. Bij tijdig afmelden wordt het bedrag van de les/sessie als tegoed bij je account bijgeschreven en kan later worden gebruik bij een volgende boeking.
Bij het annuleren van de les vanuit Pilates by Mies zal het tegoed bij de deelnemer op het account worden bijgeschreven en kan dit voor een latere les of sessie gebruikt worden.

Restitutie van lesgeld voor geannuleerde/gemiste lessen, workshops, cursussen of opleidingen of anderszins is in geen enkel geval mogelijk. Het is niet mogelijk om uw rittenkaart te pauzeren of te verlengen. 

 

Aansprakelijkheid & eigen verantwoordelijkheid

Elke deelnemer dient de instructeur op de hoogte te stellen van zijn/haar gezondheidstoestand en van eventuele klachten. Als de deelnemer fysieke klachten heeft, of zwanger is, dient de deelnemer eerst zijn/haar (huis)arts te raadplegen alvorens aan de les deel te nemen. Het raadplegen van een arts is een eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Deelname aan alle activiteiten (lessen/workshops/cursussen/ opleidingen) geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. Pilates by Mies sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit voor schade of letsel die is ontstaan tijdens of door de training. Het is nu eenmaal een feit dat elke sport of vorm van bewegen risico’s met zich meebrengen en de deelnemer is daar zelf voor verantwoordelijk. Pilates by Mies is niet aansprakelijk voor het verliezen, beschadigen en/of zoek raken van uw eigendommen. Pilates by Mies, en iedere medewerker die namens Pilates by Mies handelt, heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen, indien deze het niet verantwoord vindt vanwege bepaalde fysieke of psychische klachten van de deelnemer. 

Pilates by Mies, en iedere medewerker die namens Pilates by Mies handelt, heeft het recht om de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen, indien de deelnemer zich niet wellevend gedraagt naar andere deelnemer(s) of naar de instructeur/leiding of anderszins. Pilates by Mies, en iedere medewerker die namens Pilates by Mies handelt, kan ook een deelnemer het lidmaatschap ontnemen als het lid zich misdraagt of bijvoorbeeld herhaaldelijk zich niet aan de regels en de algemene voorwaarden houdt.

 

COVID19

Zoals bekend, hebben we hedendaags te maken met het virus COVID 19 (Corona). Laten we in de lessen een veilige plek houden voor iedereen, dus houd je alsjeblieft aan de protocollen. 

Neem je eigen verantwoordelijkheid en bepaal a.d.h.v. de triage en de richtlijnen van de overheid of je anderen in gevaar brengt door naar de les of workshop te komen. Ben je op vakantie geweest in een gebied met code oranje, dan vragen we je met klem 2 weken niet naar de studio te komen. Bij twijfel graag afmelden voor de les en thuisblijven.
Maak je eigen keuze op basis van je gezonde verstand. Houd anderhalve meter afstand van elkaar. Raak elkaar niet aan, geen handen schudden, elkaar niet omhelzen. Neem je eigen mat, handdoek, flesje drinken mee naar de les/workshop. Was regelmatig je handen, het liefst voor je naar de les komt.

 

Aldus opgesteld door Pilates by Mies: 

Mies de Goede

bottom of page